ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
สำนักงาน Win Win Solution Auditing เป็นสำนักงานที่ให้บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท วางระบบบัญชี และให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร ตลอดจนรับสอนบัญชี ซึ่งดำเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในแต่ละด้านโดยตรง และมั่นใจในคุณภาพของงานได้ เพราะงานทั้งหมดจะถูกควบคุมคุณภาพโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทางสำนักงานของเรามีผู้สอบบัญชีที่ทรงคุณวุฒิจำนวนหลายท่าน ซึ่งล้วนแต่มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำของโลก (Big 4) มามากกว่า 8 ปี ดังนั้นทางเราจึงมีความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพงานและการบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน สำนักงาน Win Win Solution Auditingให้บริการ จดทะเบียนเลิกกิจการ/ปิดกิจการ/ปิดบริษัท/ปิดห้างในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลาในการดำเนินการเอง นอกจากนี้ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการ จดทะเบียนเลิกกิจการ/ปิดกิจการ/ปิดบริษัท/ปิดห้าง นั้นค่อนข้างจะยุ่งยากและซับซ้อน และอาจมีภาระทางด้านภาษีอีกมากมายตามมาหากไม่ได้มีการวางแผนที่ดีตั้งแต่ต้น อัตราค่าบริการ : 17,000 บาท (รวมค่าใช้จ่ายทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น ค่าดำเนินการเลิกและชำระบัญชี, ค่าทำบัญชี, ค่าสอบบัญชี ยกเว้นค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มทางภาษีที่อาจต้องมีแล้วแต่กรณี) เปรียบเทียบราคาของทางเรา VS ในตลาด (ราคารวมที่ต้องจ่าย) Win Win Solution Auditing 17,000 บริษัทที่รับจดเลิก1 ประมาณ 35,000 บริษัทที่รับจดเลิก2 ประมาณ 18,000 บริษัทที่รับจดเลิก3 ประมาณ 18,000 สำนักงาน Win Win Solution Auditing เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้มีประสบการณ์ทางด้าน ตรวจสอบบัญชี และภาษีอากร โดยทีมงานของเรามีประสบการณ์ทางด้านบัญชีมาเป็นระยะนานจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำของโลก (Big 4) ทำให้สะสมประสบการณ์ทางด้านบัญชี เพื่อนำมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงวัตถุประสงค์ นอกจากนี้การให้บริการของเรายังถือได้ว่าครบวงจรของด้านบัญชีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการ รับจดทะเบียนบริษัท รับตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี และวางแผนภาษีอากร จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ดังนั้นเราจึงมีความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพงาน และด้านบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ผู้บริหารของสำนักงาน นายธเณศ เฮงตระกูลสิน ควบคุมงาน รับตรวจสอบบัญชี และเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและกฏหมายภาษีอากร การศึกษาและใบอนุญาต เศรษฐศาสตร์การเงินมหาบัณฑิต คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัย NIDA - เกียรตินิยม (ปริญญาโท) บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (DipTFR) - ปัจจุบันยังมีไม่ถึง 20 คนในประเทศไทย ประสบการณ์การทำงาน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ สำนักงาน Win Win Solution Auditing วิทยากรอบรมเก็บช่วงโมง CPD และหุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท ซีพีดี ติวเตอร์ จำกัด
ศูนย์รวมสำนักงานบัญชี โปรแกรมบัญชี รับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี สำนักงาน บัญชี บริการด้านบัญชี บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร ทุกประเภท k cyber for sme งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการ บริการด้านทะเบียน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีภายใน รับ ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน วาง ระบบบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ภายใน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต