ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
LINE ID: N_khaotoo
Smile Account ได้ออกแบบขบวนการสั่งซื้อสินค้าที่เหนือกว่า ด้วยระบบการวิเคราะห์ความต้องการในการสั่งซื้อ วิเคราะห์จุดที่ควรสั่งซื้อ การสั่งซื้อเพื่อให้ได้ส่วนลดตอบแทน (Rebate) การอนุมัติการสั่งซื้อที่รัดกุม การตรวจรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ ตลอดจนสามารถทยอยรับสินค้าได้ ทุกโมดูลเชื่อมโยงอ้างอิงถึงกันได้อย่างอิสระ มีระบบเตือนรายการคงค้าง มีระบบตรวจสอบเส้นทางเอกสารที่อ้างอิงกันไปมา ตรวจสอบความคืบหน้าของเอกสารได้ทันที สามารถบันทึกใบขอสั่งซื้อสินค้า/ใบสั่งซื้อสินค้า ตามจุดที่ควรสั่งซื้อได้ สามารถกำหนดจุดที่ควรสั่งซื้อของแต่ละคลังและแต่ละเดือนแตกต่างกันได้ สามารถกำหนดเงื่อนไข Rebate ของตัวแทนฯ และสามารถตรวจสอบเป้าฯ Rebate ได้ทันทีในหน้าจอ มีระบบเตืิอนเอกสารใบสั่งซื้อซ้ำกับตัวแทนฯ รายเดิม สามารถกำหนดวงเงินการสั่งซื้อเพื่อให้ Admin ต้องอนุมัติก่อนถึงสั่งซื้อได้ โดยตั้งอนุมัติได้ 3 คน สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามใบจองสินค้าของลูกค้าได้ สามารถค้นหาสินค้าเฉพาะของตัวแทนฯที่กำลังออกใบสั่งซื้อเพื่อให้ทำรายการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถตรวจรับสินค้าตามใบสั่งซื้อและสามารถอนุมัติรับเกินใบสั่งซื้อได้ สามารถทยอยรับสินค้าตามใบสั่งซื้อได้ เมื่อรับครบแล้วสามารถอ้างอิงใบรับสินค้ามาทำใบกำกับภาษีซื้อได้ สามารถบันทึกซื้อสินค้าโดยอ้างอิงจากใบสั่งซื้อ และบันทึกซื้อเป็นเงินสด/เชื่อได้ สามารถบันทึกใบสำรวจราคาซื้อสินค้าเพื่อเป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบราคาซื้อและเงื่อนไขอื่นๆ มีระบบวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาซื้อของสินค้า 5 ครั้งล่าสุด ตามแต่ละตัวแทนฯ ได้ และสามารถเลือกซื้อจากตัวแทนฯ ที่ได้ราคาซื้อที่ดีที่สุดได้ มีระบบวิเคราะห์ความสามารถในการส่งมอบสินค้า (Vendor Performance) ได้ สามารถพิมพ์บาร์โค้ดตามจำนวนการรับสินค้าได้ทันที สามารถบันทึกใบส่งคืนสินค้าและลดหนี้การค้าได้ทั้งส่งคืนสินค้าและลดหนี้อย่างเดียวก็ได้
ศูนย์รวมสำนักงานบัญชี โปรแกรมบัญชี รับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี สำนักงาน บัญชี บริการด้านบัญชี บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร ทุกประเภท k cyber for sme งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการ บริการด้านทะเบียน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีภายใน รับ ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน วาง ระบบบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ภายใน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต