ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
บริษัท อาร์เรย์ บิช จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ที่มีคุณภาพ โดยมีลูกค้าที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการของเรา ที่หลากหลายธุรกิจ และมีความแตกต่างด้านขนาดขององค์กร ด้วยรูปแบบการให้บริการของทีมงานโดยเราเน้นการให้บริการ ณ สำนักงานลูกค้าเพื่อศึกษาและสำรวจการโครงสร้างการทำงานจริงของลูกค้าและฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบงานรวมถึงการนำข้อมูลบันทึกในระบบอย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูล รายงานในการตรวจสอบและข้อมูลในเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหารได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยนำเทคโนโลยีต่าง ๆที่ทางเราดูแลมาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่ความสำเร็จของลูกค้า ในยุค ปัจจุบันระบบสารสนเทศได้มีบทบาท และมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบเน็ตเวริค์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป โดยไม่แยกส่วน การทำงานระหว่างงาน ซึ่งตัวระบบจะช่วยเชื่อมโยงงานทุกส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนของงาน นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยการทำงานเป็นทีมยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ในองค์กรและลูกค้ามากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้คุณเป็นต่อเหนือคู่แข่งทางธุรกิจในทุก ๆ ด้าน สินค้าและบริการ 1. จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป อาทิเช่น Wiinning Feat, Formula Winning, Formula ERP, Forma, Software Antivirus ESET, Windows License 2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Server, Accessories 3. การวางระบบเน็ตเวริค์ Lan Network link Terminal 4. Implement ระบบ Software ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท อาร์เรย์ บิช จำกัด รับสมัครตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั่วประเทศ เพื่อรับรองฐานลูกค้าในอนาคต พร้อมสร้างทีมขายเพื่อดูแลผลิตภัณฑ์ งานบริการให้กับลูกค้า สร้างความแข็งแกร่งในการทำตลาดทุกพื้นภาคในประเทศไทย
ศูนย์รวมสำนักงานบัญชี โปรแกรมบัญชี รับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี สำนักงาน บัญชี บริการด้านบัญชี บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร ทุกประเภท k cyber for sme งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการ บริการด้านทะเบียน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีภายใน รับ ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน วาง ระบบบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ภายใน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต