ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
1. รู้สถานะทางการเงินของบริษัทและช่วยบริหารจัดการความเสี่ยง การทำบัญชีจะทำให้รู้ว่าการดำเนินธุรกิจของเรามีกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ เนื่องจากการทำบัญชีจะเป็นการบันทึกรายรับ-รายจ่าย การเกิดขึ้นของรายการค้าทุกอย่าง ซึ่งสุดท้ายข้อมูลเหล่านี้จะถูกเอามาวิเคราะห์เป็นรายงานทางการเงิน ซึ่งจะทำให้เราทราบสถานการณ์โดยรวมของบริษัท และทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ง่ายขึ้น หากมีรายจ่ายที่ไม่จำเป็นก็สามารถลดทอนส่วนนั้นและนำไปปรับปรุงในส่วนที่ยังขาดหรือต้องการเพิ่มเติมพื่อให้ธุรกิจเติบโตขึ้นไปได้อีก ซึ่งอันนี้ต้องอาศัยการมองการณ์ไกลของผู้ประกอบการเอง ว่าสามารถมองเห็นลู่ทางของธุรกิจว่าจะเติบโตหรือมีกำไรได้มากแค่ไหน และนอกจากนี้นี้การได้รู้ว่าสถานะทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างไร ตัวผู้ประกอบการของก็สามารถเห็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจได้และสามารถนำข้อมูลทางการเงินเหล่านี้ไปวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงได้เช่นกัน 2. ง่ายต่อการยื่นขอกู้เงินกับธนาคาร เพราะโดยทั่วไปแล้วการขอกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงินใดก็แล้วแต่ ธนาคารจำเป็นต้องรู้สถานะทางการเงินของบริษัท ว่ามีกำไรหรือหนี้สินแค่ไหน เพื่อพิจารณาว่าผู้ขอกู้จะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้หรือไม่ ซึ่งการบริหารจัดการบัญชีที่ดีและถูกต้องโปร่งใส ธนาคารก็จะมีความเชื่อมั่นและมีโอกาสปล่อยสินเชื่อสูงกว่าเดิม ดังนั้น “การทำบัญชีให้ถูกต้องและละเอียดจึงจำเป็นกว่าที่คิด” 3. เป็นประโยชน์ในการยื่นภาษี เนื่องจากบริษัทต้องมีหน้าที่นำส่งภาษี ทั้งแบบรายเดือน ครึ่งปี หรือรายปี เพื่อยืนยันว่ามีรายรับ-รายจ่าย เกิดขึ้นในธุรกิจเท่าใดเพื่อเป็นประโยชน์แก่กรมสรรพากร ดังนั้นการทำบัญชีให้ถูกต้องจึงเป็นประโยชน์กับทั้งตัวธุรกิจและการการตรวจสอบจากรัฐเองด้วย 4. เพื่อตัดสินใจขยายธุรกิจ เมื่อผู้ประกอบดำเนินธุรกิจมาถึงจุดหนึ่งแล้วพบว่า อยากขยายธุรกิจเพิ่มเติม รายงานทางการเงินหรือบัญชีจะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เช่น ถ้าสถานะทางการเงินของเรากำลังไปได้สวยและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ นั่นก็คงเป็นเหตุผลอันดีที่จะตัดสินใจขยายธุรกิจออกไป แต่ถ้าหากบริษัทอยู่ในจุดที่สถานะทางการเงินกำลังย่ำแย่ และมีแนวโน้มทรุดตัวลง การคิดขยายกิจการจึงอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก
ศูนย์รวมสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี สำนักงาน บัญชี บริการด้านบัญชี บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร ทุกประเภท k cyber for sme งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการ บริการด้านทะเบียน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีภายใน รับ ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน วาง ระบบบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ภายใน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต