ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
LINE ID: @Tregis
บริการจดทะเบียนเปิดกิจการ เราให้บริการจดทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,บริษัทเจ้าของคนเดียวและการจดทะเบียนพาณิชย์ บริการขอวีซ่า และใบอนุญาติทำงานของต่างชาติ สำหรับบริษัทที่จ้างต่างชาติรวมถึงการจ้างต่างด้าว บริการบัญชีและภาษีอากร เราให้บริการจัดทำบัญชี โดยจัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชี ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ รวมถึงฟอร์มเอกสารภาษี,กฏหมายไว้บริการท่าน บริการขอรับการส่งเสริมBOI เพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนรัฐบาลจึงให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีต่อบางประเภทธุรกิจ ตรวจสอบสิทธิ์ของท่านว่าได้รับการส่งเสริมหรือไม่ บริการจดเครื่องหมายการค้า,ลิขสิทธิ์,สิทธิบัตร เพื่อเพิ่มมูลค่าของธุรกิจและแสดงความเป็นเอกลักษ์ของธุรกิจ บริการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี เพื่อให้กระบวนการทางด้านกฏหมายสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาการเสียภาษีและค่าปรับย้อนหลัง เราเปิดบริการ7วันทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00-20.00น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา9.00-21.00น. เพราะเราเข้าใจลูกค้า เราให้บริการเปิดกิจการ 1,000รายต่อปี ให้บริการปิดกิจการ 100รายต่อปี จำนวนงานที่สำเร็จ ทีมงานเราได้รับการฝึกอบรม ด้านวิชาชีพอย่างน้อย12ชั่วโมงต่อปี ทีมงานทั้งสิ้น 14คน พนักงานมืออาชีพ
ศูนย์รวมสำนักงานบัญชี โปรแกรมบัญชี รับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี สำนักงาน บัญชี บริการด้านบัญชี บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร ทุกประเภท k cyber for sme งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการ บริการด้านทะเบียน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีภายใน รับ ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน วาง ระบบบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ภายใน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต