ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
LINE ID: roilan69
รับทำบัญชี​ รับยื่นภาษี​ รับจดทะเบียนตั้งบริษัท จัดลำดับขั้นตอนเอกสารให้ลูกค้า ตรวจสอบความสมบูรณ์เอกสารจากลูกค้าแยกเอกสารทำสมุดรายวันชื้อ, สมุดรายวันขาย, สมุดรายวันรับเงิน, สมุดรายวันจ่ายเงิน, สมุดรายวันทั่วไป, สมุดเงินฝากธนาคาร​ ผ่านไปยังบัญชีแยกประเภท จัดทำทะเบียนสินทรัพย์พร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ตรวจเช็คความสมบูรณ์พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารให้ถูกต้อง จัดทำงบทดลองและงบการเงิน{งบดุล, งบกำไรขาดทุนและรายละเอียดประกอบงบการเงิน}​ ปิดงบการเงินพร้อมตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบ(CPA) เตรียมเอกสารจัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก​ ​ณ​ ที่จ่าย(บุคคลธรรมดา​ ภงด.3) เตรียมเอกสารจัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก​ ณ​ ที่จ่าย(นิติบุคคล​ ภงด.53)กรณีจ่ายต่างประเทศ (​ภงด.54) เตรียมเอกสารจัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก​ ณ​ ที่จ่าย(พนักงานบริษัท​ ภงด.1) จำทำรายงานภาษีชื้อและภาษีขายประจำเดือน ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มVAT(ภพ.30) และ(ภพ.36 กรณีจ่ายเงินต่างประเทศ) ประมาณการและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล (กลางปี​ภงด​51) ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี(ภงด.​50) ยื่นภาษีหัก​ ณ​ ที่จ่ายพนักงานบริษัทสิ้นปี (ภงด.1ก) อื่นๆวางแผนภาษีฯ บริการยื่นแบบเงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือน(สปส1-10) บริการยื่นแบบนำส่งเงินกองทุนทดแทน ประจำปี(กท.26ก) บริการยื่นแบบแสดงค่าจ้างประจำปี(กท​20.ก) บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบประกันสังคมรายเดือนและแจ้งพนักงานเข้า-ออก บริการอื่นๆที่เปลี่ยนแปลงหนังสือรับรอง (เพิ่มทุน, เพิ่มกรรมการเข้า-ออก, เปลี่ยนชื่อ, เพิ่มวัตถุประสงค์อื่นๆ) ติดต่อสอบถาม ทุกปัญหาปรึกษาเราได้ค่ะ
ศูนย์รวมสำนักงานบัญชี โปรแกรมบัญชี รับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี สำนักงาน บัญชี บริการด้านบัญชี บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร ทุกประเภท k cyber for sme งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการ บริการด้านทะเบียน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีภายใน รับ ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน วาง ระบบบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ภายใน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต