ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
LINE ID: 0989548669
รับทำบัญชี และตรวจสอบบัญชีทุกบริษัทและร้านค้าทั่วไป ค่าบริการทำบัญชีเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท หรือตามจำนวนเอกสาร *ฟรี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ฟรี ขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม/กองทุนทดแทน ฟรี ยื่นแบบนำส่งภาษีเงินเดือน (ภงด.1) ไม่เกินวันที่ 7 ของทุกเดือน ฟรี ยื่นแบบนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล (ภงด.3,53) ไม่เกินวันที่ 7 ของทุกเดือน ฟรี ยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ธุรกิจเฉพาะ (ภพ.40) ไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือน ฟรี ยื่นแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-10) ไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือน ฟรี รับมอบอำนาจพบเจ้าหน้าที่สรรพากร เมื่อโดนเรียกตรวจบัญชี (ค่าทำบัญชีตั้งแต่3,000บาทขึ้นไป) ฟรี ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย บัญชี และภาษีอากร ตลอด24 ชั่วโมง ให้คำแนะนำ เรื่องภาษี การวางบิล การออกใบกำกับภาษี การจัดเก็บเอกสาร มีรายงานเป็นรูปเล่มพร้อมใบเสร็จค่าภาษี ค่าประกันสังคม ค่าบัญชี ส่งให้ท่านทุกเดือน บริษัทฯมีผู้ตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินได้รับอนุญาตถูกต้อง
ศูนย์รวมสำนักงานบัญชี โปรแกรมบัญชี รับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี สำนักงาน บัญชี บริการด้านบัญชี บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร ทุกประเภท k cyber for sme งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการ บริการด้านทะเบียน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีภายใน รับ ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน วาง ระบบบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ภายใน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต