ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
LINE ID: @kikaccounting
เค.ไอ.เค แอคเคาน์ติ้ง ให้บริการจัดทำบัญชีและภาษีรวมทั้งเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีครบวงจร ตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัท วางระบบบัญชี ทำเอกสารทางบัญชีตามประเภทธุรกิจ บันทึกบัญชี ไปจนถึงการตรวจสอบบัญชี เรามุ่งเน้นไปที่ความพึงพอใจของลูกค้าในด้านการบริการ และก่อให้เกิดความสะดวกแก่ลูกค้า เราจัดทำบัญชี ภาษี ตามมาตรฐานบัญชี และประมวลรัษฎากร เพื่อให้เข้าถึงผู้ประกอบการรายใหม่ทุกประเภท เราให้บริการอย่างเป็นกันเองด้วยมิตรภาพและความจริงใจ เพื่อให้ได้ผลงานคุณภาพ ด้วยประสบการณ์การทำบัญชีและวิชาชีพผู้ทำบัญชีกว่าสิบปี เราวางแผนและอธิบายสิ่งที่ท่านต้องการทราบ แนะนำและให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน ก่อนลงมือปฎิบัติจริง เพื่อความเข้าใจของผู้ประกอบการต่องานบัญชี
ศูนย์รวมสำนักงานบัญชี โปรแกรมบัญชี รับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี สำนักงาน บัญชี บริการด้านบัญชี บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร ทุกประเภท k cyber for sme งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการ บริการด้านทะเบียน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีภายใน รับ ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน วาง ระบบบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ภายใน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต